Asumispalvelut

ASUMISPAVELUIDEN TUKENA JA TURVANA

DomaCare mahdollistaa hoitokotien ja palvelutalojen toiminnan tehostamisen, jolloin työntekijöiden aikaa säästyy enemmän varsinaiseen hoitotyöhön. DomaCaren avulla kaikki tieto on aina helposti löydettävissä ja ajantasalla.

Työkalut laadukkaaseen hoivatyöhön

Laadukas hoitotyö vaatii suunnitelmallista palvelujen toteuttamista sekä hoitotyön toimenpiteiden tarkkaa seurantaa ja jatkuvaa arviointia. DomaCare tuo mukanaan työvälineet joiden avulla tarvittava tieto on aina hoitajien saatavilla.

Samalla myös laskutusprosessit automatisoituvat, kun hoitajat voivat merkata asukkaille heidän kulunsa aina aterioista tapahtumakäynteihin suoraan yrityksenne laskutusjärjestelmään yhdistettyyn DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmään.

Hoidon tavoitteellisuus

DomaCaren sisäinen RAI mahdollistaa toimintakykyarvion tekemisen asiakkaalle suoraan DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Tämä säästä työaikaa ja kehittää asiakastyön laatua merkittävästi. Kun RAI on integroitu tietojärjestelmään ja tietojen keruu pitkälle automatisoitu siirtyy tietojen käytettävyys täysin uudelle tasolle. Lääkitys ja terveystietojen lisäksi järjestelmä kerää tietoja RAI:n eri osioissa hyödynnettäväksi. Esimerkiksi arviointipäivän lähestyessä hoitajilta kysytään automatisoidusti tärkeitä toimintakykyyn liittyviä asioita joita voidaan hyödyntää arviointia tehtäessä. Normaalisti työläs tietojenkeruuvaihe minimoidaan ja työaikaa säästyy varsinaiseen hoitotyöhön, mutta myös itse RAI-arvioinnista tulee tarkempi.

Lukuisten asiakkaiden suosittelema

DomaCaren asiakkaina on lukuisia hoitokoteja, palvelutaloja, toimintakeskuksia ja vastaavia hoiva-alan yrityksiä ympäri Suomea.

Lue lisää asiakaskokemuksista täällä »

Monipuoliset ominaisuudet

DomaCare sisältää lukemattomia hyödyllisiä ominaisuuksia jotka tehostavat työtapojasi ja jättävät sinulle enemmän aikaa huolehtia arjen sujuvasta toiminnasta niin vanhusten parissa kuin vaikkapa kehistysvammaisten toiminnassa.

Lue DomaCaren muista monipuolisista ominaisuuksista täältä »

DomaCare sisältää mm. nämä tärkeät ominaisuudet

 • Perustietolomake
 • Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat
 • Elämänhistoria
 • Omaisuusluettelo
 • Raha-asioiden hoito
 • Lääkelista (Pharmaca Fennica)
 • Antikoagulanttihoidon seuranta
 • Diagnoosit (ICD10)
 • Liitetiedostot
 • Fysioterapeutin sivu
 • Toimintaterapeutin sivu
 • Lääkärin lomake
 • Hoitajan lähete
 • Vuokrasopimuspohja
 • Kuolintodistus
 • Kelan lomakkeet(esim. SV3 ja GAS)
 • RAI

DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmässä on otettu huomioon uuden kehitysvammalain (tullut voimaan 10.6.2016) muutokset. DomaCaressa rajoitustoimenpiteet (niiden suunnittelu / toteuttaminen / kirjaaminen) ovat kaikki selkeinä kokonaisuuksina. Suunnittelu ja seuranta omina lomakkeinaan ja toimenpiteistä kirjaaminen osana päivittäisraportointia.