Mobiilijärjestelmä

NÄPPÄRÄSTÄ MOBIILIJÄRJESTELMÄSTÄ
APUA LIIKKUVAAN TYÖHÖN JA ASUMISPALVELUIHIN

DomaCare mobiilijärjestelmä on tehokas työkalu asumispalvelu ja kotihoitoyrityksille.

”Me Stellalla haluamme tarjota Suomen parasta kotihoidon ja kotisairaanhoidon palvelua asiakkaillemme. DomaCare mahdollistaa töiden suunnittelun, laadukkaan hoivan tarjoamisen ja reaaliaikaisen laskutuksen. Nopeatkaan muutokset eivät saa näkyä asiakkaillemme hoidon laadussa, siksi luotamme DomaCareen!”

-Jenika, Stella kotipalvelut

Suunnittelua ja rutiinien automatisointia

DomaCareen lisätyt asiakaskäynnit voidaan asettaa toistuviksi aikajana -näkymän kautta. Käynteihin kytketään laskutusperuste, jolloin tehtävän valmistuttua laskutustiedot siirtyvät automaattisesti asiakkaan laskutuskertymään. Aikapohjaisten tuotteiden avulla laskutus automatisoituu, sillä laskutettava määrä perustuu tehtävän toteutuneeseen kestoon.

Työntekijä näkee mobiilisovellukseen kirjauduttuaan helposti asiakkaisiin liittyvät tiedot ja ohjeet tehtävien suorittamiseksi. Toteutunut käyntiaika kirjautuu järjestelmään laskutusta varten työntekijän kuitatessa valmistuneet tehtävät asiakkaan luona.

Mobiilijärjestelmässä on avaintenhallintaosio, jonka avulla työntekijä näkee suoraan työpäivän aikana tarvittavat avaimet ja voi kuitata ne itselleen. Muut työntekijät näkevät kellä mikäkin avain kulloinkin on ja voivat tarvittaessa paikantaa työkaverin karttaosion kautta yhdellä klikkauksella.

Seuranta ja raportointi

Mobiilijärjestelmämme mahdollistaa työnjohtajille alaistensa päivän reaaliaikaisen seurannan. He näkevät DomaCaren kautta missä työntekijät liikkuvat ja kenen asiakkaan luona he milläkin hetkellä ovat. Päivän aikana tulevat peruutukset ja uudet tehtävät voidaan hoitaa sujuvasti myös liikkeellä ollessa suoraan mobiilisovelluksen avulla.

Työaikojen kuittaus

Toteutuneet työajat voidaan kuitata DomaCaressa suoraan työlistalta. Ennen kuin tehtäviä voidaan kuitata aloitetuksi täytyy työaika aloittaa. Päivän viimeisen käynnin jälkeen työaika voidaan päättää ja toteutunut aika siirtyy järjestelmään.

Työaikaraportit saadaan työehtosopimusten mukaisesti aikajaksoittain huomioiden:

 • arkipäivä-, ilta- ja yö
 • lauantaipäivä, -ilta ja -yö
 • arkipyhät ja sunnuntaipäivä, -ilta ja -yö

Ajopäiväkirja

Mobiilisovelluksessa on sisäänrakennettu ajopäiväkirja, jonka avulla työntekijät voivat tallentaa ajoreittinsä GPS-sijaintia hyödyntäen. Ajopäiväkirjat saadaan työntekijöittäin ulos järjestelmästä palkanmaksun avuksi. Päivän aikana ajetut matkat voidaan kytkeä myös laskutettaviksi palveluiksi käyntien taakse, jolloin matkasta voidaan veloittaa joko yhdensuuntainen tai edestakainen matka.

Asumispalvelut

Asiakkaamme hyödyntävät mobiilijärjestelmää myös asumispalvelupuolella. Sen avulla on kätevä hoitaa asiakaskirjaukset ja merkitä laskutukseen esimerkiksi päivätoimintaan osallistujat ja asiakkaiden syömät ateriat, mikäli ne veloitetaan toteumapohjaisesti. Mobiilisovelluksen kautta voidaan päivittää myös asiakkaan palvelusuunnitelmat ja muun kirjauksen ohella asiakaskohtaisia tavoitteita voidaan arvioida omahoitajien määrittelemien asteikkojen avulla.

Työyhteisön tiedonkulkua helpottamaan suunnitellut viestiosio, keskustelukanava ja kalenteri ovat käytettävissä mobiilista samaan tapaan kuin tietokoneella.

Hoitotilanteista voidaan ottaa mobiilisovelluksen avulla kuvia ja ne voidaan liittää suoraan asiakaskortille.

Raha-asioiden seuranta onnistuu mobiilisovelluksen lompakko -toiminnon avulla ja tapahtumiin liittyvistä kuiteista voidaan ottaa kuva suoraan sovelluksen kautta, jolloin se liitetään asiakkaan liitetiedostoihin. Lompakko tukee tuplakuittauskäytäntöä, mikä mahdollistaa paremman ajankäytön yksikössä, kun yleensä käytössä olevaa kuittausvihkoa ei enää tarvita eikä yksittäinen tapahtuma vie kuin yhden työntekijän työaikaa.

UUTTA keväällä 2017: RAI

Mobiilin avulla on kätevä hoitaa asiakkaiden RAI:hin liittyvät kysymykset suoraan asiakkaan luona ilman tietokonetta.

Mobiilin avulla työvuorojen toteumat saadaan suoraan palkanmaksun tueksi.

Laskutussuoritteet voidaan kerätä suoraan kotikäyntien perusteella. Yksityisasiakkaiden laskuille saadaan automaattisesti erittely laskutusjakson aikana tehdyistä kotikäynneistä, kun taas kuntamaksajille voidaan lähettää koontilaskut.

Symbolikirjaamisella tehokkuutta työpäivään

DomaCare mobiilijärjestelmään kehitetty symbolipohjainen kirjaaminen helpottaa ja nopeuttaa päivittäisten asiakaskirjausten tekemistä. Selkeiden ja värikkäiden symbolien avulla teet merkinnät aina rutiininomaisesti samalla tavalla. Näin asiakkaiden tiedot saadaan kerättyä vertailukelpoiseksi dataksi, joka mahdollistaa paremmin asiakkaan voinnin seuraamisen ja nopeamman reagoinnin muutoksiin.

Symbolikirjaamisen avulla asetat hoitotyöhön asiakaskohtaisia päivittäisiä tavoitteita, joiden toteutumista seuraat ajantasaisesti. Valmiiksi määritellyillä symbolikirjauksia mittaat muun muassa asiakkaan vireystilaa, mielialaa, aktiviteetteja ja liikkumista.

Kaikki kirjaaminen on rakenteista ja yhteensopivaa valtakunnallisten standardien kanssa, kuten FinCC.

Optimoinnilla tehokkuutta päivään

DomaCaressa on kotikäyntien suunnittelun mullistava optimointiominaisuus. Optimoinnin avulla
asiakaskäynnit voidaan jakaa automaattisesti työntekijöille siten, että työntekijöiden reitit ja tehtävien suoritusajat on suunniteltu valmiiksi. Työnjohtajan tulee aina hyväksyä optimoinnin ehdottama työpäivä ennen kuin se tallennetaan ohjelmaan.

DomaCare huomioi asiakkaiden tarpeet ja tehtävien vaatimukset, joten suunniteltu lopputulos on aina toteutettavissa käytettävien resurssien puitteissa.

DomaCaren suunnittelemiin työpäiviin voidaan tehdä muutoksia työnjohtajan toimesta manuaalisesti ja esimerkiksi uuden tehtävän lisääminen päivän sisällä voidaan toteuttaa uudelleenoptimoimalla tietyn ajanhetken jälkeiset tehtävät. Näin työpäivä säilyy tehokkaana myös muutosten jälkeen.

Optimoinnin avulla on mahdollista säästää kymmeniä prosentteja työvoimakustannuksissa tai lisääntyneenä kapasiteettina.

Lue DomaCaren muista monipuolisista ominaisuuksista täältä »

Voit tutustua asiakkaisiimme ja heidän kokemuksiinsa täällä »

DomaCaren mobiilisovellusta voit käyttää mm. seuraavasti

 • Asiakaskirjaukset
 • Fysiologiset mittaukset
 • Palvelusuunnitelman päivitys
 • Ateria- ja muut laskutusmerkinnät
 • Viestintä
 • Asiakaskäyntien kuittaukset
 • Raha-varojen seuranta
 • Ajopäiväkirja
 • Työaikojen kuittaus
 • Karttanäkymä

Mobiililla kuitattu tehtävä automaattisesti laskutukseen

Hoitajien merkitessä tehtävät valmiiksi DomaCare Mobiilin avulla siirtyvät ne automaattisesti laskutukseen tehtävien taakse asetettujen laskutussääntöjen perusteella.

Sovelluksen vaivaton käyttö myös ilman internetyhteyttä

Internetin katvealue tai heikko kuuluvuus eivät estä hoitajia näkemästä tehtäviään, asiakkaiden tietoja tai tekemästä kirjauksia. Kun sovellus saa taas yhteyden niin puhelimen välimuistiin tallennetut tiedot päivittyvät automaattisesti kumpaankin suuntaan.

Asiakkaan ajantasaiset perus- ja lääketiedot aina saatavilla

DomaCare Mobiililla voit helposti tarkastella aina ajantasaisia asiakastietoja helposti ja vaivattomasti. Muualla tehdyt päivitykset näkyvät samantien myös mobiilin käyttäjillä.

Helppo ja nopea tapa tehdä päivittäiskirjauksia

DomaCare Mobiilia varten suunnitellun symbolikirjauksen avulla hoitajat tekevät rutiininomaiset päivittäiskirjaukset rakenteellisesti ja yhtenevästi. Nopeuden lisäksi symbolikirjaus takaa vertailukelpoisen datan asiakkaiden kirjauksista.