Laskutus

AUTOMATISOI LASKUTUS MUUN
ASIAKASTIEDON KÄSITTELYN OHELLA

DomaCare on suunniteltu asumis-, koti-, kuntoutus- ja avopalveluille mahdollistamaan laadukkaan asiakastyön lisäksi organisaation laskutusprosessien tehostamisen. Olemme kehittäneet DomaCaren laskutusominaisuudet yhteistyössä asiakkaidemme kanssa palvelemaan hoivayritysten tarpeita ja heidän monimuotoisia laskutuskäytäntöjä. DomaCaren avulla voit automatisoida laskutuksesi lähes täysin.

DomaCaren monipuolisen laskutusosion avulla tehostat ja automatisoit laskutusprosessejanne.

DomaCaren pyrkimyksenä on tarjota mahdollisimman joustava järjestelmä erilaisten laskutuskäytännöille ja prosesseille. DomaCare mahdollistaa sujuvan laskutusprosessin oli kyseessä sitten kuntien koontilaskutus, palvelusetelilaskutus tai vaikkapa käytetyn ajan mukaan tapahtuvan liikkuvan työn laskutus.

Laskujen muodostus on automatisoitu siten, että laskut muodostetaan yhdellä hiiren klikkauksella ja sisältävät juuri ne tiedot mitä maksajatahot edellyttävät.

Laskut automaattisesti

DomaCare muodostaa automaattisesti koontilaskut kunnille varustettuna tarvittavilla lisätiedoilla, joita voivat olla esim. paikalla- ja poissaolotiedot. Asiakkaiden laskuille voidaan määritellä näytettäväksi esim. päiväkohtaiset erittelyt annetuista palveluista sekä kotihoidon käyntien kellonajat ja laskutettavien palveluiden määrät. Palveluseteli ja omavastuuosuuksien erittely on myös automatisoitu.

DomaCare ymmärtää sujuvasti hoiva-alan laskutuskäytännöt ja voit huoletta automatisoida tarvitsemasi laskutusprosessit avullamme.

”DomaCaren laskutus on sujuvoittanut ja keventänyt laskutusprosessiamme niin, että resursseja on voinut ohjata paremmin muualle.”

Sebastian Knight
Kehitysjohtaja, Esperi Care Oy

Olemme toteuttaneet jo yli 30 talousjärjestelmä-integraatiota asiakkaidemme kanssa. Tällä sivulla näet osan DomaCare-yhteensopivista järjestelmistä. Mikäli käytössäsi on jokin muu järjestelmä voimme integroida myös sen DomaCareen.

Mobiilisovellus

DomaCaren mobiilisovellus mahdollistaa laskutettavien tapahtumien kirjaamisen järjestelmään paikasta riippumatta. Asumispalveluasiakkaamme käyttävät mobiilisovellusta asiakaskirjausten lisäksi kassakoneena asiakkaidensa laskuille menevien palveluiden merkitsemiseen. Näitä voivat olla mm. ateriamerkinnät ja päivätoimintakäynnit.

Kotipalveluissa kotikäynnit kuitataan mobiilisovelluksella, mikä kirjaa asiakaskäynnin tiedot suoraan laskutukseen.

PSOP helposti laskutuksen ohessa

PSOP eli Kuntien Tieran Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on uudenlainen valtakunnallinen verkkopalvelu, jolla voi hallinnoida palveluseteleinä ja ostopalveluina järjestettäviä palveluita. DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmään PSOP:n käyttö sulautuu kuin itsestään ja palvelusetelit lähetetään laskutuksen yhteydessä automaattisesti PSOP-palveluun. DomaCaren PSOP-integraatio helpottaa asiakkaidesi käytössä olevien palvelusetelien laskutusta kunnilta.

PSOP on käytössä tai tulee käyttöön kotihoidossa ja asumispalveluissa esimerkiksi Turussa, Oulussa, Helsingissä, Espoossa ja Tampereella.

Invian Oy on yhdessä PSOP järjestelmätoimittaja Digian kanssa toteuttanut liityntäpinnan DomaCaren ja PSOP palvelun välille kotihoidon osalta.

Tähän saakka palveluseteleillä maksettavat kotikäynnit on täytynyt syöttää käsin PSOP järjestelmään, mutta rajapinnan kautta käyntitapahtumat lähetetään palveluun sähköisesti. Tämä pienentää työmäärä ja tiedonsiirron varmuus nousee merkittävästi. DomaCare laskutusosio muodostaa asiakkaiden omavastuulaskut normaalisti, kun taas PSOP:n suorituksia ja kirjanpitoa varten tehdään asiakkaan käyttämän talousjärjestelmän myyntireskontaan oma laskunsa.

Huom! PSOP-rajapinta tukee tällä hetkellä ainoastaan liikkuvan palvelun piirissä olevia (tuntipohjaisia) palveluseteleitä. Asumispalveluiden (vuorokausipohjaisten) palveluseteleiden saattamiseksi järjestelmän piiriin suosittelemmekin, että otatte yhteyttä oman kuntanne PSOP-vastaavaan asian viemiseksi eteenpäin. Tällä hetkellä PSOP-rajapinta ei tue vuorokausipohjaisia seteleitä.

Lue DomaCaren muista monipuolisista ominaisuuksista täältä »

Esimerkkejä asioista joita DomaCare voi automatisoida puolestasi:

ASUMISPALVELUT

 • Sopimusten hallinta
 • Sopimuskohtaisten poikkeavien laskutusmallien käsittely
 • Karenssivähennysten kaavat vuorokausi- ja kuukausituotteille
 • Asiakkaiden toistuvaislaskutus
 • Koontilaskutus
 • Laskuille asiakaskohtaiset erittelyt saaduista palveluista sekä läsnäolotiedot
 • Hintamuutokset ja -historia
 • Laskujen ohjaus ja pilkkominen kolmansille osapuolille
 • Palveluseteleiden automaattinen huomiointi
 • Useita erilaisia laskumalleja
 • Automaattiset poissaolovähennykset
 • Jopa satojen laskujen muodostus parilla hiiren klikkauksella

LIIKKUVAT PALVELUT

 • Sopimusten hallinta
 • Hintamuutokset ja -historia
 • Laskutus toteutuneiden tapahtumien perusteella
 • Koontilaskutus
 • Laskuille tapahtuma-ajat ja käyntitiedot
 • Laskujen ohjaus ja pilkkominen kolmansille osapuolille
 • PSOP ja muiden palveluseteleiden automaattinen huomiointi
 • Automaattinen arki-, lauantai-, pyhä-, päivä-, ilta- ja yölaskenta
 • Jopa tuhansien PSOP-tapahtumien vienti yhdellä klikkauksella
 • Jopa satojen laskujen muodostus parilla hiiren klikkauksella

DomaCare on integroitu usean talousjärjestelmän kanssa mm.

 • Asteri
 • Dynamics AX
 • Econet
 • eFina
 • Fivaldi
 • Emce
 • Heeros Venda
 • Intime Plus
 • Maestro
 • NetBaron
 • Netvisor
 • Dynamics Nav
 • Nova
 • Passeli
 • Procountor
 • ProE
 • Sonet
 • Talenom
 • Tikon
 • Wintime

Integraation avulla DomaCaren muodostama laskuaineisto tiliöinteineen voidaan viedä suoraan käytössä olevan järjestelmän myyntireskontraan.

Myös muihin kuin edellä mainittuihin järjestelmiin on mahdollista tehdä integraatio.