Kotipalvelut

DOMACAREN MOBIILI KOTIPALVELUIDEN APUNA

DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmään kuuluvan mobiilijärjestelmän avulla kotipalveluyritykset helpottavat ja automatisoivat omien asiakaskäyntiensä suunnittelua, seurantaa ja laskutusta.

Asiakkaiden käyntisuunnitelmat tehdään DomaCaressa visuaalisen aikajana-toiminnon avulla. Käyntien taakse kytketään toistuvuusehdot sekä laskutusperusteet automaattista laskutusta varten. Tehtävien kohdistaminen työntekijöille tapahtuu yhdellä hiiren klikkauksella joko manuaalisesti suunniteltujen tehtävälistojen kautta tai optimointiominaisuuden avulla.

Suunnitteluosio

Työntekijöiden työtehtävät voidaan jakaa valmiiksi työlistoiksi DomaCaren sisältämän kätevän suunnitteluosion avulla. Asiakastehtävät voivat toistua esimerkiksi päivittäin, tiettyinä viikonpäivinä tai vaikkapa kahden viikon välein. Tehtävät jaetaan työntekijöille päivätasolla ja valmiiden listojen avulla esimerkiksi yhden työntekijän päivän tehtävien kohdistaminen vie aikaa vain sekunnin tai kaksi.

Mobiilisovellus

DomaCaren mobiilisovelluksen avulla työntekijät näkevät heille kohdistetut työtehtävät reaaliaikaisesti ja muutokset näkyvät välittömästi kentällä olevien työntekijöiden laitteilla. Tehtävät kuitataan mobiililaitteilla aikaleimapohjaisesti joko käsin tai NFC-tunnistetarrojen avulla. NFC-tarrat voidaan kiinnittää esimerkiksi asiakkaiden ulko-ovien yhteyteen.

Mobiilisovellus tallentaa paikkatiedot työturvallisuutta ja yrityksen oikeusturvaa varten. Työntekijät näkevät toistensa sijainnit reaaliaikaisesti karttapohjalta ja esimiehet voivat liikkeellä ollessaan kohdistaa tehtäviä eri työntekijöille. Mobiilisovelluksen avulla myös lisäkäyntien luominen onnistuu parilla klikkauksella.

Laskutus

DomaCaren avulla laskutus voidaan automatisoida.

Kotipalveluyritysten laskutus on joko aikapohjaista tai käyntipohjaista. Tehtävien aloitus ja lopetusajankohdat määrittelevät tehtävän laskutuksen käyntityypin mukaan. Käyntipohjainen laskutus kerää käynnit laskutukseen ennalta asetetun laskutusperusteen mukaan.

Aikapohjainen laskutus huomioi kellonajat,viikonpäivät ja arkipyhät sekä yrityksen käyttämät laskutuksen reunaehdot joita on esimerkiksi laskutettava minimiaika ja pyöristyssäännöt eli ns. intervallit.

Jokainen kuitattu käynti näkyy välittömästi DomaCaren laskutusosiossa ja on heti valmiina laskutettavaksi.

DomaCaressa on työkalut laskutuksen tarkistamista varten. Yhdellä napin painalluksella voidaan varmistua siitä että kaikki käynnit on kuitattu ja menossa laskutukseen.

Mikäli yrityksessänne on yli 10 työntekijää, suosittelemme optimointiominaisuuden käyttöönottoa käyntien suunnittelun automatisoimiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.

Optimointi

Optimointi tarkoittaa kotikäyntien automaattista suunnittelua huomioiden:

 • Asiakkaiden käyntiajat aikaikkunoineen
 • Asiakkaiden osoitteet
 • Asiakaskäyntien vaatimukset
 • Työntekijöiden työajat
 • Työntekijöiden pätevyys
 • Ruokatauot
 • Käytettävät kulkuneuvot
 • Tiestön nopeusrajoitukset

Lue lisää mobiilisovelluksestamme täällä »

Lue DomaCaren muista monipuolisista ominaisuuksista täältä »

Voit tutustua asiakkaisiimme ja heidän kokemuksiinsa täällä »

DomaCare sisältää mm.
nämä tärkeät ominaisuudet

 • Asiakkaiden perustiedot ja palvelusuunnitelma
 • Terveystiedot ja lääkitys
 • Laskututiedot ja palvelusetelit
 • Omahoitajat, erikoistarpeet
 • Kotikäyntien suunnittelu
 • Mobiilisovellus työntekijöiden mukana asiakaskäynneillä
 • Automaattinen yhteys laskutukseen käyntien yhteydessä
 • Raportit toteuneista käynneistä ja työajoista
 • Asiakaskohtaiset yhteenvedot halutulta aikaväliltä