Tiedonkulku

TIEDONKULUN TEHOSTAMINEN
YRITYKSEN SISÄLLÄ

DomaCare mahdollistaa monipuolisen ja turvallisen tiedonkulun yrityksesi sisällä sekä ulkoisiin palveluihin ja omaisille.

Sisäinen viestintä

DomaCare helpottaa isojen tai toisistaan etäällä olevien organisaation yksiköiden keskenäistä viestintää ja edistää laaja-alaisen sekä johdon päätöksen tukea edistävän tiedon saatavuutta läpi organisaation. DomaCaren avulla voit jakaa yksiköiden kuulumisia vaivatta ja seurata päivittäisiä tapahtumia nopeasti.

Toiminnanohjausjärjestelmän kautta on mahdollista mm. laittaa kaikille työntekijöille sähköpostin, jonka kukin voi kuitata luetuksi. Näin ollen esimies tietää keille hänen kirjoittamansa viesti on mennyt perille. Toimiva sisäinen viestintä on avainasemassa mietittäessä yrityksen ja toimintojen kehittämistä esimiehen sekä johtajien näkökulmasta katsottuna.

Vuorotyön tiedonkulun helpottaja

DomaCaressa käyttäjä voi kirjoittaa asiakkaidensa päivän kuulumiset tai tapahtumat jokaisen asiakkaan henkilökohtaiseen raporttiin. Tämä tukee erityisesti vuorotyötä tekeviä hoitajia sillä näin edellisen työvuoron aikana tehty raportti siirtyy eteenpäin vuoron vaihtuessa myös kirjallisena eikä vain suullisesti, mikä vähentää huomattavasti väärinkäsityksiä ja olennainen tieto on aina kunkin vuorossa olevan työntekijän saatavilla.

Mobiilijärjestelmä

DomaCaren Android-pohjaisen mobiilijärjestelmän avulla voit helposti mm. suunnitella ja optimoida työntekijöidesi työpäivät, seurata kotikäynneillä olevien alaistesi työn edistymistä tai tutustua haluttuihin raportteihin ja tilastoihin asiakkaittain ja aikajaksoittain.

Lue lisää mobiilijärjestelmästämme täältä »

Laskutuksen automatisointi

DomaCaren monipuolisen laskutusosion avulla voit kerätä laskutettavaa sekä asiakkaidesi kanssa sopimistasi säännöllisistä palveluista että erikseen tehtävistä lisäpalveluista. Laskujen muodostus on automatisoitu siten, että laskut menevät juuri oikeille tahoille.

Lue lisää laskutuksen mahdollisuuksista täältä »

Omaisten käytössä oleva extranet

DomaCare mahdollistaa sujuvan kommunikoinnin omien asiakkaidesi omaisten kanssa täysin automaattisesti. Käytössäsi on toiminnanohjausjärjestelmään integroitu selainpohjainen extranet-osio jota hyödyntämällä voit tarjota omaisille aina ajantasaista tietoa läheisestään.

Lue lisää omaisille tarkoitetusta extranetistä täältä »

Lue DomaCaren muista monipuolisista ominaisuuksista täältä »

Voit tutustua asiakkaisiimme ja heidän kokemuksiinsa täällä »